Het bestuur van KC Culemborg e.o. nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering te houden op zaterdag 1 juni aanstaande. Aanvang 10.00 uur in het clubgebouw van KC Culemborg, gelegen aan sportpark Terweijde. 

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering 2017
4. Jaarverslag over het jaar 2018
5. Financiƫn
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting