Afdrukken

bestuur en commissiesNet zoals bij vrijwel elke vereniging kent de KC Culemborg als hoogste orgaan het bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden.

In de statuten van de vereniging is vastgelegd hoe klein dan wel groot het bestuur mag zijn, hoe bestuursleden zich kandidaat kunnen stellen en verkozen kunnen worden. Naast het bestuur kennen wij de nodige commissies welke in nauw overleg met belanghebbenden binnen de vereniging hun taken vervullen:

Trainingscommissie De commissie bestaat uit een aantal trainers die elk hun "vak"gebied vertegenwoordigen richting bestuur. Het betreft gehoorzaamheid t/m A, gehoorzaamheid B t/m (FCI)Obedience, Agility, Flyball en show.

Barcommissie; Deze mensen regelen alles wat met de kantine / bar te maken heeft, zoals bv. in- en verkoop.

Trainers; De mensen die voor de groep staan in de diverse disciplines.

Vanzelfsprekend 'draait' de vereniging om meer vrijwilligers dan die zich in een van bovengenoemde commissies laten plaatsen. Met grote evenementen zijn er ongeveer 45 vrijwilligers de gehele dag in touw om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.