ky·no·lo·gie de; v kennis over honden

(Cursusdata 2017 voor KK2 zijn bekend, klik voor meer informatie)

Binnen onze vereniging worden de zogenaamde Kynologische Kennis (KK) cursussen gegeven. Deze cursussen worden gegeven door onze voorzitter Elly Weijenborg welke deze lessen reeds jaren verzorgt. 

De KK1 is een cursus voor iedereen met belangstelling voor honden, maar fokkers en trainers en mensen die intensief met honden omgaan hebben deze basiskennis gewoon nodig.

De KK1 cursus omvat de volgende vakken:

 • Structuur en werkwijze van de georganiseerde kynologie (Kynologisch Reglement);
 • Rassenkennis (aan de hand van foto’s herkennen van rashonden);
 • Voedingsleer;
 • Voortplanting;
 • Gedragsleer;
 • Erfelijkheidsleer (basis);
 • De in de kynologie gehanteerde terminologie;
 • Gezondheidsleer;
 • Verzorging en huisvesting.

 

De KK2 cursus gaat op sommige vakken dieper in en bevat ook andere vakken. Deze cursus kun je gewoon volgen, ook als je de KK1 nog niet hebt gedaan, maar voor het examen heb je het diploma KK1 nodig.

Deze cursus wordt door mensen gevolgd die de smaak te pakken hebben gekregen. Gewoon uit interesse voor het in- en uitwendige van onze hond(en) of om door te gaan met de volgende cursus Exterieur en Beweging (E&B) en dan, eventueel, nog verder door te gaan voor keurmeester.

De KK2 omvat de volgende vakken:

 • Cytologie;
 • Anatomie;
 • Fysiologie;
 • Erfelijkheidsleer (voortzetting van de KKI);
 • Bewegingsleer;
 • Embryologie;
 • Reglementen betreffende het keurmeesterambt.

 

Wat kost een cursus?

Benieuwd naar de kosten van een cursus en het lidmaatschap? Klik hier en bekijk de actuele tarieven.