Afdrukken

De kosten voor onze cursussen staan vermeld in onderstaande tabel. 

Cursus   Tarieven*
Puppy, starter en A : € 52,50 voor 12 lessen
Puppy opstap (instroomcursus) : € 27,50 voor 6 lessen (vanaf lesweek 7)
Gehoorzaamheid B en hoger € 47,50 voor 12 lessen 
Flyball : € 47,50 voor 12 lessen 
Treibball : € 47,50 voor 12 lessen
Agility : € 47,50 voor 12 lessen
Lidmaatschap : € 17,50 per kalenderjaar (na 1 juli € 10,00)
Gezinslidmaatschap** : € 10,00 per kalenderjaar (na 1 juli € 5,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtraining: Voor de ringtraining zijn strippenkaarten beschikbaar van € 38,00 (6 lessen) of € 61,00 (12 lessen). Om ringtraining te volgen is het lidmaatschap niet verplicht. Een proefles kost € 5,00 en kan worden aangevraagd via de cursusadministratie.  

*De vermelde tarieven zijn voor een volledige cursus. Later instromen in een cursus geeft geen recht op reductie op de vermelde tarieven. Bij voortijdig beëindigen van de cursus wordt nimmer restitutie verleend. De bovenstaande tarieven zijn van toepassing per juli 2021. 

**Gezinslidmaatschap is uitsluitend van toepassing op het tweede lid binnen het gezin (en ook woonachting op hetzelfde adres). Lidmaatschap is in principe éénmalig overdraagbaar wanneer na een aantal lessen blijkt dat wisselen van handler een goede keuze is.