Net zoals bij vrijwel elke vereniging kent de KC Culemborg als hoogste orgaan het bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden. In de statuten van de vereniging is vastgelegd hoe klein dan wel groot het bestuur mag zijn, hoe bestuursleden zich kandidaat kunnen stellen en verkozen kunnen worden. Naast het bestuur kennen wij de nodige commissies welke in nauw overleg met belanghebbenden binnen de vereniging hun taken vervullen:

Trainingscommissie

De commissie bestaat uit een aantal trainers die elk hun "vak"gebied vertegenwoordigen richting bestuur. Het betreft gehoorzaamheid t/m A, gehoorzaamheid B t/m G&G, behendigheid, Flyball en show.

Barcommissie

Deze mensen regelen alles wat met de kantine / bar te maken heeft, zoals bv. in- en verkoop. Activiteitencommissie Deze zorgt voor organisatie van "speciale" clubevenementen zoals bv. hondenvierdaagse en wandeltochten. Trainers De mensen die voor de groep staan in de diverse disciplines.

Wedstrijdorganisaties

Verschillende groepjes mensen, opgedeeld per discipline, welke officiële evenementen organiseren. Denk hierbij aan (competitie)wedstrijden binnen de G&G, behendigheid en flyball of een clubmatch.

Vanzelfsprekend 'draait' de vereniging om meer vrijwilligers dan die zich in een van bovengenoemde commissies laten plaatsen. Met grote evenementen zijn er ongeveer 45 vrijwilligers de gehele dag in touw om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Maar denk ook barmedewerkers, inschrijvers, secretariaatswerk tijdens de examens etc. etc.