De volgende tekst is afkomstig van de website van de gemeente Culemborg. Sinds oktober 2009 heeft Culemborg het hondenpoepplan. Uitgangspunt van het plan is dat binnen de bebouwde kom de poep opgeruimd moet worden. De hondenbezitter is verantwoordelijk voor zijn hond en dus ook voor de vervuiling die het dier veroorzaakt. 

Enkele overige punten uit het hondenpoepplan:

  • Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn
  • Op de uitlaatstroken hoeven de uitwerpselen niet opgeruimd te worden door de hondenbezitter. De hond moet hier wel aangelijnd zijn
  • Omdat honden ook los moeten kunnen rennen, worden losloopgebieden ingericht. Hier mogen hondenbezitters hun hond laten uitrennen en hoeven de uitwerpselen niet te worden opgeruimd
  • Tenslotte worden plaatsen aangewezen die verboden voor honden zijn. Hier mogen honden niet komen. Dit geldt in elk geval voor alle speeltuinen, speelweiden, trapveldjes en begrazingsweiden (schapenweitjes) in de bebouwde kom. Ook de Goilberdingerwaard is verboden terrein voor honden

Het hondenpoeplan wordt in een folder nader toegelicht. Deze folder kun je onderaan dit bericht downloaden.

In 2011 is het hondenpoepplan geëvalueerd. Als u een hondenopvoedcursus volgt en goed afrondt, kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.